Increase font size Default font size Decrease font size
شما در قرار داريد.

آقای نوروز راسخ فر بعنوان نماینده جدید کارفرمایان جهت شرکت در کمیته تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران معرفی شد
6 دی 1397 | بازديدها: 164 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

نماینده جدید کارفرمایان جهت شرکت در کمیته تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران معرفی شد. 

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معرفی نماینده کارفرمایان جهت شرکت در کمیته تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران را خبر داد.

بقیه خبر در ادامه مطلب لطفا کلیک بفرمایید.


ادامه مطلب

 

جوابیه اداره کار در خصوص درخواست انجمن مبنی بر واگذاری تشکیل پرونده صلاحیت ایمنی
4 دی 1397 | بازديدها: 140 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

جوابیه اداره کار در خصوص درخواست انجمن مبنی بر واگذاری تشکیل پرونده صلاحیت ایمنی

 

ادامه مطلب

 

نامه انجمن در مورد درخواست واگذاری تشکیل پرونده صلاحیت ایمنی به انجمن سنفی شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی تبریز
4 دی 1397 | بازديدها: 133 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
نامه انجمن در مورد درخواست واگذاری تشکیل پرونده صلاحیت ایمنی به انجمن سنفی شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی تبریز

ادامه مطلب

 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت سوم
6 آذر 1397 | بازديدها: 236 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت سوم

 


ادامه مطلب

 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
23 مهر 1397 | بازديدها: 347 | موضوع :--- | نظرات: (0)

 

ادامه مطلب

 

عطف به نامه 105/300/8377/ص مالیات بر ارزش افزوده
9 مهر 1397 | بازديدها: 1351 | موضوع :--- | نظرات: (0)

عطف به نامه 105/300/8377/ص مالیات بر ارزش افزوده

 

ادامه مطلب

 

پاسخ ارزش افزوده به استعلام شماره 111466 انجمن
9 مهر 1397 | بازديدها: 369 | موضوع :--- | نظرات: (0)

پاسخ ارزش افزوده به استعلام شماره 111466 انجمن

 

ادامه مطلب

 

نامه درمورد بخشنامه 200/97/71/ص مالیات ارزش افزوده
4 مهر 1397 | بازديدها: 1024 | موضوع :--- | نظرات: (0)

نامه درمورد بخشنامه 200/97/71/ص مالیات ارزش افزوده

 

ادامه مطلب

 

چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفورحاج علی اصغر فتحی
24 شهریور 1397 | بازديدها: 406 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

 

ادامه مطلب

 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
17 شهریور 1397 | بازديدها: 408 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

ادامه مطلب